HOW TO USE DENTAL FLOSS?

For first time dental floss user,waxed dental flasses may be preferable.Wrap each end of the dental flass around the middle two fingen of your hands, then direct the dental floss using each hand’s thumb and index finger.Then gently , wave the dental floss between your teeth.You must awoid sudden and hard movement to avoid injuring your gum.Make a C shape with the floss as you Wrap it around the tooth, then carefully pull the floss upward from the gumline to the top of the tooth.

As you move from one tooth to the next , unroll a fresh section of the other hand.

Taking the dental floss back to the contact paint , you can go onto the other tooth and repeat the process between each tooth.

This process of inderdental cleaning should be repeated between each tooth.

İlk kullanımda kolay kullanım amacıyla mumlu diş ipleri tercih edilebilir. Diş ipi her iki elimizin orta parmağına dolanarak ve baş ve işaret parmakları ile ipi yönlendirerek kullanılır. Diş ipini dişlerinizin arasından yavaş hareketlerle ve kontrollü olarak geçirin. Dişetini yaralayacak sert ve ani hareketlerden kaçınmalısınız. Dişin yan yüzeyine yaslayarak, ip c harfi çizecek şekilde tek hareketle diş aralığından çıkarılmalıdır. Diş ipinin kirlenmiş kısmı bir elin orta parmağına sarılarak diğer orta parmaktan temiz ip serbestlenmelidir. Aynı aralığa tekrar girilerek bu sefer diğer komşu dişin arayüzü temizlenmelidir. Bu işlem tüm diş aralıkları için iki defa olacak şekilde tekrarlanmalıdır.

Contact us, we can help you!